Puhdas Valkjärvi ry

Valkjärvi sijaitsee Satakunnassa, Pomarkun ja Siikaisten kuntien alueella. Järvi on yksi Satakunnan puhtaimmista ja kirkasvetisimmistä järvistä, pinta-alaltaan 335 ha. Rantaviivaa on yhteensä n. 18 km. Järven keskisyvyys on n. 3 metriä.

Puhdas Valkjärvi ry on perustettu vuonna 2002, joka toimii puhtaan ja viihtyisän Valkjärven puolesta sekä sen käyttäjien edunvalvojana. Yhdistys on vuosien saatossa panostanut monenlaisiin järven tilaa parantaviin hankkeisiin.

Ajankohtaista

Kokouskutsu

PUHDAS VALKJÄRVI RY:n

ylimääräinen vuosikokous pidetään Porin kaupunginkirjaston Seminaari 1 tilassa (2. kerros) maanantina 13.11.2023 klo 12:30 alkaen. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen hallituksen jäsenelle eron myöntäminen, hallituksen täydentäminen puuttuvilta jäseniltä sekä hallituksen esitys sääntöjen 6 §:n täydentämiseksi. Tervetuloa! Hallitus

Kokouskutsu

Puhdas Valkjärvi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Korpirämäkässä Valkjärventie 591 a Pomarkku lauantaina 10.6.2023 alkaen klo 14:00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä määritellyt asiat sekä ja hallituksen esitys lisäyksenä sääntöjen 6 §:ään: ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa”.

Tervetuloa kokoukseen! Hallitus

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen vuosikokousta.

Kokouksessa kahvi ja munkkitarjoilu

Puhdas Valkjärvi ry kiittää jäseniä ja muita yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää joulua ja tulevaa uutta vuotta!

Arvoisat Puhdas Valkjärvi ry;n jäsenet

Olemme saaneet viettää kauniin kesän PUHTAAN VALKJÄRVEN rannoilla. Yhdistyksemme toimesta toteutettiin loppukesällä mittava useampipäiväinen vesikasvien niittohanke ja leikatun kasvibiomassan poiskuljettaminen. Henkilöiden suorittamia talkootunteja kertyi yhteensä 662 ja koneilla suoritettuja talkootunteja 110. Niitto suoritettiin noin 50 hehtaarin alueelle ja kasvistoa kuljetettiin pois 40 kuormaa. Arviolta poiskuljetettu tuore kasvibiomassa oli kokonaismäärältään noin 180 tonnia. Tämä määrä on pois kuormittamasta Valkjärven vesitilaa ja kuluttamasta mm. talviajan happitilannetta. 3-vuotisen (2021-2023) vesikasvien niittohankkeen tämän vuoden kokonaiskustannukset olivat 16.738,88 euroa johon saimme Varsinais-Suomen Ely-keskukselta avustusta 50% eli 8.369,44 euroa.

Tulevina vuosina 2022 ja 2023 niin ikään loppukesästä suoritamme hankkeen mukaisesti vastaavan vesikasvien poiston. Tähän on meillä jo avustuspäätökset hyväksyttynä. Yhdistyksemme hallitus on päättänyt selvittää myös muita järven tila parantavia, uusia kunnostushankkeita, kuten Salmen sillan alapuolisen vesistönosan ruoppausta ja nykyisen kulkuaukon korvaamisen 160-200 cm halkaisijan rumpuaukolla. Näin Salmen tien voisi veneellä ”alittaa” ja näin Isoselästä ja Vähäselästä tulisi entistä parempi kokonaisuus ja veden virtausta olisi mahdollista saada parannettua.

Yhdistyksen hallitus päätti myös selvittää mahdollisuutta vakiinnuttaa Valkjärven keskikesän aikaisen aliveden korkeuden mahdollisimman lähelle normaaliolosuhdetta ja täten estää kesäajan vedenpinnan liiallinen aleneminen.

Näihin mittaviin tulevaisuuden hankkeisiin tarvitsemme arvoisat jäsenet Teidän apuanne ja näin saamme kauniin PUHTAAN VALKJÄRVEMME pysymään puhtaana ja voimme siellä virkistäytyä elämämme muihin vaiheisiin. Meillä on harvinaisen kaunis ja puhdas järvi vaalittavana, jotta myös lapsemme ja heidän lapsensa saisivat nauttia PUHTAAN VALKJÄRVEN virkistyskäytöstä.

Kiitän Teitä kaikkia luottamuksesta yhdistykseemme ja lupaamme toimia edelleen ”TALKOOPERIAATTEELLA” Valkjärven hyväksi!

Maaliskuun 31. päivänä 2022 tulee kuluneeksi 20 vuotta yhdistyksemme perustamisesta. Hallitus on päättänyt järjestää merkkipäivän johdosta juhlan KORPIRÄMÄKÄSSÄ kesäkuun 11. päivänä 2022 alkaen kello 14.00

Toivotamme teidät arvoisat yhdistyksemme jäsenet ja myös kaikki PUHTAAN VALKJÄRVEN käyttäjät ystävällisesti tervetulleeksi juhlaamme!

Hyvää syksyä kaikille ja onnellisia virkistäviä hetkiä PUHTAALLA VALKJÄRVELLÄ.

Pauli Lanne puheenjohtaja

Puhdas Valkjärvi ry järjestää

Puhdas Valkjärvi ry järjestää infotilaisuuden lauantaina 19. päivänä kesäkuuta alkaen klo 14.00 Arja ja Pauli Lanteen kesämökillä osoitteessa Leppäniementie 125 C.

Aiheena: Sähköyhtiö Oomin edustajan esitelmä aurinkopaneelit sähköntuottajana, Varsinais-Suomen Ely-keskusksen edustajan esitelmä kesämökin jätevesien järjestelmistä ja lain vaatimuksista. Mahdollisesti KVVY edustajan tohtori Hanna Arolan esitelmä vesistöjen kunnostamisesta. Hän on mm. tehnyt Valkjärvelle vesikasvien niitosta hankesuunnitelman.

Sähköyhtiö Oomi tarjoaa kahvin munkilla, makkaraa ja virvokkeita.

Tilaisuus on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille ja kaikille Valkjärven käyttäjille.

Tervetuloa!

Hallitus

Puhdas valkjärvi ry

20.12.2020

Arvoisa Puhdas Valkjärvi ry:n jäsen

Toimintamme on vähitellen käynnistymässä uudelleen ja ISO KIITOS siitä teille kaikille.

Vähitellen pääsemme normaaliin tilanteeseen, mennneisyyden asioita on muutama vielä kesken oikeuskäsittelyssä. Palaamme asiaan heti kun asiat ovat ratkenneet.

Yhdistykseemme on liittynyt uusia jäseniä kuukauden aikana 18, KIITOS LUOTTAMUKSESTA.

Jäsenkunnastamme ovat poistuneet henkilöt, jotka olivat yhdistystämme lopettamassa. Kiitos heille menneistä vuosista.

Yhdistyksemme tulee TALKOOPERIAATTEELLA työskentelemään yhteisen VALKJÄRVEMME hyväksi.

Varsinais-Suomen Ely-keskukseen olemme jättäneet HANKESUUNNITELMAN vesikasvien niitosta vuosina 2021, 2022 ja 2023, uskomme saavamme siihen myönteisen päätöksen.

TOIVOMME SAAVAMME SÄHKÖPOSTIOSOITTEENNE, KOSKA KAIKEN YHTEYDENPIDON KÄYMME SÄHKÖPOSTIN VÄLITYKSELLÄ.

ODOTAMME SAAVAMME MYÖS MOLOKIN KÄYTTÄJILTÄ SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN, SILLÄ LASKUTUKSEN HOIDAMME SÄHKÖPOSTIN VÄLITYKSELLÄ. POSTIN KAUTTA LÄHETTÄVÄSTÄ LASKUSTAMME PERIMME LASKUTUSKULUNA 5 EUROA PER. KIRJE.

TOIVOTAN HALLITUKSEN PUOLESTA TEILLE KAIKILLE HYVÄÄ JOULUA JA PAREMPAA VUOTTA 2021!

KANKAANPÄÄSSÄ 20 12 2020

PAULI LANNE

pauliarmas.lanne@gmail.com 0400-563033

Puhdas Valkjärvi ry

01.11.2020

ARVOISA PUHDAS VALKJÄRVI RY:n JÄSEN / KANNATTAJA JÄSEN

JÄSENMAKSU vuodelta 2020

Yhdistyksemme hallinnossa olleiden ongelmien johdosta jäsenmaksuja ei kuluvalta vuodelta ole vielä peritty.

Postikulujen vähentämiseksi toivomme, että Sinä ja perheenjäsenesi voisitte suorittaa vuosikokouksen 04 07 2020 päätöksen mukaisen jäsenmaksun.

VARSINAISEN JÄSENEN JÄSENMAKSU 20,00 EUROA

SAMAN PERHEEN JÄSENEN JÄSENMAKSUA 10,00 EUROA

Maksun pyydämme suorittamaan yhdistyksen pankkitilille

Osuuspankkiin tilille FI94 5106 0120 1529 64 ja viitekohtaan merkitsemään "jäsenmaksu"

KIITOS

HALLITUS

0400-563033 pauliarmas.lanne@gmail.com

Puhdas Valkjärvi ry

28.10.2020

Arvoisa jäsen

Yhdistyksellämme on ollut hallinnollisia vaikeuksia nyt ne on toivottavasti voitettu ja palaamme normaaliin arkeen.

Hannele ja Jorma Pohjavirta ovat itse pyytäneet eroa yhdistyksemme jäsenyydestä ja ero on heille myönnetty. Kun saamme Satakunnan käräjäoikeuden päätöksen toimitamme Teille siitä kopiot.

Säästääksemme postikuluissa siirrymme jäsenmaksun perinnässä sähköpostin käyttöön ja tämän johdosta pyydämme teitä kaikkia ilmoittamaan meille sähköpostiosoitteenne.

Tulevaisuudessa tulemme Teille arvoisat jäsenemme lähettämään kaikki tulevaisuuden suunnitelmat ja tärkeimmät päätökset sähköpostin välityksellä.

Molokkien toiminta jatkuu entisen hyväksi havaitun systeemin mukaan, laskutus tulee jatkossa tapahtumaan sähköpostin välityksellä. Pyydämme kaikkia Molokkien käyttäjiä myös ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne.

Toivomme saavamme yhdistyksemme toiminnan pyörimään VALKJÄRVEMME HYVÄKSI. Pyrimme järjestämään vuosikokouksessa 04 07 2020 päätetyn JÄSENTAPAAMISEN mahdollisimman pikaisesti ja kuulemaan Teidän toiveitanne ja myös niitä toteuttamaan. Toivomme , että Te arvoisat jäsenet osallistuttu tilaisuuteen ja tuotte mukananne muitakin Valkjärven hyötyjä käyttäviä ja yhdessä hankimme uusia jäseniä. Yhdistyksemme pyörittäminen ei meille toimijoille ole ITSETARKOITUS vaan toimimme ainoastaan yhteisen VALKJÄRVEMME hyväksi.

Toimenpiteet joilla on pakko ”putsata pöytä” eivät missään vaiheessa aiheuta Teille arvoisat jäsenet mitään kustannuksia vaan ne katetaan yhdistyslain 39 pykälän mukaisilla VAHINGONKORVAUKSILLA eli ne jotka ovat yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain vastaisia päätöksiä tehneet korvaavat yhdistykselle aiheuttamansa vahingon. Hankesuunnitelman vesikasvien niitosta toteutamme vuosina 2021, 2022 ja 2023. Suunnitelmaan sisältyy koneellista leikkuuta 60 tuntia ja leikkaavan koneen työleveys on 3,5 metriä niin uskoisimme jälkeä syntyvän . Tulemme jättämään avustushakemuksen ELY- keskukselle marraskuun aikana. Talkootyön lisäksi yhdistyksen rahalliset kustannukset ovat noin 1000 euroa vuodessa eli yhteensä noin 3000 euroa.

Ylimääräinen kokous on 21 10 2020 valinnut seuraavat luottamushenkilöt:

HALLITUS

Pauli Lanne puheenjohtaja

Vesa Vuorio varapuheenjohtaja

Rauno Holmi jäsen

Anita Vataja jäsen

Markku Lanne jäsen

YHDISTYKSEMME TOIMINTA PALAA KUNNIOITTAMAAN YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJÄ JA YHDISTYSLAKIA JA TYÖSKENTELEMÄÄN TALKOOPERIAATTEELLA YHTEISEN VALKJÄRVEMME HYVÄKSI.

Hyvää syksyä kaikille , yhteistyöllä onnistumme. HALLITUS

sähköpostiosoite: pauliarmas.lanne@gmail.com puh. 0400-563033